22 feb. 2009

activitate legislativă

I. Acte normative elaborate:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfăşurarea activității așezămintelor culturale;
- Legea nr. 209/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
- Ordonanţa Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia- Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 15 februarie 2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
- Hotărâre a Guvernului nr. 323/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării, în perioada 25 aprilie-3 mai 2006, a Festivalului Internaţional "Shakespeare", Craiova;- Hotărâre a Guvernului nr. 684/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu, ediţia a XIII-a;
- Hotărâre a Guvernului nr. 702/2006 privind organizarea ediţiei a XVIII-a a Festivalului Internaţional "George Enescu";- Hotărâre a Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti;
- Hotărâre a Guvernului nr. 1116/2008 privind organizarea şi finanţarea Festivalului Naţional de Teatru;
- Hotărâre a Guvernului nr. 607 din 4 iunie 2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Festivalul Internaţional de Film Transilvania;
- Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte;- Hotărâre a Guvernului 1310 nr. /2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de Stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de restaurare şi consolidarea a monumentului istoric "Statuia lui Matei Corvin";
- Ordin al ministrului culturii şi cultelor nr. 2306 din 7 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2335/2006;
- Ordin al ministrului culturii și cultelor nr. 2.359/2008 privind modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public;-Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului, nr. 504 din 2002-proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Cultură al Rromilor;
-Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008, privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;
-Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României.

II. Amendamente la acte normative :
- Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;- Legea nr. 357/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfăşurarea activităţii așezămintelor culturale;
- Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia cinematografia;- Legea nr. 145/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
- Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
- Legea nr. pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.
III. Proiecte de acte normative în curs de elaborare:
- regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului Artelor;- proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurilor de concesionare a serviciilor artistice;
- proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment;
- proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural;
- proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Niciun comentariu: