18 nov. 2008

parla(ele)mentar

Art .69 din Constituţie stabileşte că, în exercitarea mandatului deputaţii si senatorii sunt in serviciul poporului. Mandatul parlamentar exprimă relaţia parlamentarului cu toată naţiunea şi nu numai cu circumscripţia electorală în care a fost ales. Mandatul parlamentar nu este un contract între alegător si ales, alegătorii nu-i pot stabili drepturile şi obligaţiile, el fiind reprezentantul naţiunii.
De asemenea, art. 69, (alin. 2), precizeză că orice mandat imperativ este nul. Parlamentarul nu este ţinut juridiceşte să respecte angajamentele pe care şi le-a luat în campania electorală şi nici cele ce ar rezulta din manifestările de voinţă ale alegătorilor în timpul mandatului. Faptul că mandatul parlamentar are caracter reprezentativ, nu înseamnă însă, că orice legătură dintre parlamentar şi popor, odată ce alegerea a avut loc, dispare. Într-o interpretare consacrată a legii fundamentale, alegerile, sunt mai puţin o competiţie intre candidaţi cât între programe politice. În accepţiunea mea personală, nu strică dacă discursul electoral al candidatului consună măcar cu cel al formaţiunii în culorile căreia s-a înscris în cursa electorală. http://www.udmr.ro/programalegeri.php
Conţinutul mandatului parlamentar este precizat, de asemenea, foarte clar: iniţiativa parlamentară; libertatea de exprimare; controlul parlamentar al executivului; organizarea şi funcţionarea Camerelor.
Cu toate acestea actuala campanie abundă de promisiuni electorale deosebit de concrete şi de selective, ce vizează un grup sau o categorie de cetăţeni, de regulă din circumscripţia electorală pe care o curtează candidatul. Lipsa experienţei politice, adesea necunoşterea Constituţiei şi chiar lipsa de obiective fac deoseori candidatul să alunece pe panta subiectivismului şi a stimulării emoţionale. Cu siguranţă cetăţeanului îi este mai aproape cămaşa ... decât interesul general, însă un parlament poate deveni lejer cu o astfel de mentalitate ... o firmă de design vestimentar. Pe lângă care primarii sunt simpli croitori angajaţi.

Niciun comentariu: