27 aug. 2012

povestea unei fotografii de grup


 

Conferirea însemnelor de ofiţer al Artelor şi Literelor mai multor personalităţi din România (18 octombrie 2011)

Doamnelor şi domnilor,
Dragi prieteni,
 
Mi se întâmplă frecvent în această perioadă să mă gândesc la locul Franţei în România. Nu sunt surd: aud reproşurile celor care consideră că nu tratăm România cu echitate, că nu suntem fideli tradiţiei noastre de prietenie, că cedăm populismului, chiar şi unei forme de xenofobie.

Şi pentru a vă spune totul, acest lucru mă îndurerează şi mă şochează. Nu găsesc aceste reproşuri justificate, le găsesc excesive şi neinspirate.
Atunci când mă uit la parcursul celor trei personalităţi pe care Franţa le va distinge în această seară, nu văd români discriminaţi, maltrataţi sau desconsinderaţi. Dimpotrivă, văd prieteni ai Franţei, personalităţi care vorbesc o franceză remarcabilă, care, în viaţa lor profesională şi personală, caută întotdeauna să construască punţi între Franţa şi România, care au călătorit mult, în Franţa şi în Lume, oameni de cultură şi de litere, care, tocmai datorită culturii lor profunde, nu cad în păcatele un pic uşoare ale epocii noastre, acelea de a-i pune în opoziţie pe unii împotriva altora, ţările mici şi ţările mari, Franţa şi România.

Avem, într-adevăr, nevoie, aşa cum am făcut-o întotdeauna, să ne întărim reciproc, să înfruntăm împreună încercările crizei, noi francezii şi voi românii, într-o Europă care traversează unul din momentele cele mai dificile din istoria sa. Şi sunt personalităţile precum dvs, care vor face să progreseze istoria noastră comună.

Iertaţi-mi aceste cuvinte introductive la ceremonia de astăzi, care-mi va permite să  disting cu unul din cele mai rare şi mai prestigioase ordine naţionale trei oameni de cultură, care sunt prieteni ai Franţei. Cuvintele mele vin din inimă, căci această ceremonie celebrează şi prietenia.
/…/


Andras DEMETER,
Director general al Radio Romania

In persoana Dumneavoastra, Draga Andras, voi onora un europen angajat, un om de cultura, un artist de talent, si un înalt responsabil cultural.


Parcursul Dumneavoastra este exceptional în România, si nu va voi ascunde faptul ca, aunci când am aflat de numirea Dumneavoastra la sefia Radiodifuziunii nationale române, aceasta institutie care este atât de draga românilor precum este si BBC-ul pentru englezi, am fost încântat.

Dupa ce ati obtinut licenta în « Arta actorului de teatru, film si televiziune » la Universitatea de Arta Dramatica din Târgu Mures, va începeti cariera de actor si de consilier artistic la teatrul « Csiky Gergely » din Timisoara. Deveniti la 24 de ani directorul unui teatru care devine rapid o institutie culturala de prim rang. 


Foarte rapid, pasiunea Dumneavoastra pentru teatru si simtul de organizare va îndeamna sa fondati Festivalul International al teatrului stradal « sarbatorile Saltimbancilor » pe care îl animati între anii 1996 si 2002. Incepând cu 1998 deveniti membru al prestigiosului senat al UNITER, asociatie a oamenilor de teatru atât de activa aici, în România.

Incepând cu anul 2005, cariera Dumneavoastra ia o cotitura noua deoarece, ramânând apropiat de teatru deveniti director pentru « Creatia contemporana si diversitatea culturala » la Ministerul Culturii si Cultelor. Veti ocupa acest post influent timp de doi ani, înainte de a deveni secretar de Stat în acelasi minister si apoi consilier al ministrului.

Sunteti o persoana deosebita, caci ati stiut sa îmbinati angajamentul politic –sunteti unul dintre fondatorii UDMR- cu activitatea artistica si managementul cultural.

Sunteti un veritabil european, un profesionist adevarat al culturii –ati primit dealtfel un master european de management cultural « Ecumest » al Scolii Superioare de Comert din Dijon în 1999. Cunoasteti mai multe limbi straine, dintre care, bine-înteles limba franceza. V-ati implicat în organizatii de cultura, ca de pilda fundatia culturala SalTimBanc sau comisia Internationala a Teatrului francofon. 

Ati avut roluri în cinema, si în teatru bine-înteles : mi s-a spus ca ati fost un superb « Lorenzaccio » înscriindu-va în linia lui Gérard Philippe, si ati stiut sa dati valoare versurilor lui Shakespeare atât în româna, în ungara cât si în germana. Dar ati explorat si lumea operetei, ceea ce arata desigur bogatia talentelor Dumneavoastra.

Oare aceasta dragoste pentru “vocea umana” avea sa va consacre radio-ului? Din anul 2010 conduceti radio-ul public, Radio Romana care este unul dintre mijloacele media cele mai apreciate si mai respectate de publicul român. Sub presedintia Dumneavoastra, radio-ul a stiut sa joace un rol major în dezvoltarea sociala si culturala a României de astazi. Stiu ca aveti proiecte mari pentru radio-ul pe care îl conduceti, si va vois ta alaturi pentru a le aduce la îndeplinire, daca pot sa va ajut.


Andras DEMETER

Pentru toate aceste motive, în virtutea puterilor care îmi sunt conferite,
VA INMANEZ INSEMNELE DE OFITER AL ARTELOR SI LITERELOR.


Remise des insignes d'officier des Arts et des Lettres à plusieurs personnalités roumaines (18 octobre 2011)
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Il m'arrive souvent, en ce moment, de réfléchir sur la place de la France en Roumanie. Je ne suis pas sourd : j'entends les reproches de ceux qui trouvent que nous ne traitons pas la Roumanie avec équité, que nous ne sommes pas fidèles à notre tradition d'amitié, que nous cédons au populisme, voire même à une forme de xénophobie.

Et pour tout vous dire, cela me peine et me choque. Je ne trouve pas ces reproches justifiés, je les trouve excessifs et mal inspirés.

Lorsque je vois le parcours des trois personnalités que la France va distinguer ce soir, je ne vois pas des Roumains discriminés, mal traités et mal considérés. Je vois au contraire des amis de la France, des personnalités qui parlent un français remarquable, qui, dans leur vie de travail comme dans leur vie personnelle, cherchent toujours à tracer des routes entre la France et la Roumanie, qui ont beaucoup voyagé, en France et dans le Monde, des hommes de culture et de lettres qui, en raison de leur profonde culture justement, ne tombent pas dans les travers un peu faciles de notre époque, qui consistent à opposer les uns aux autres, les petits pays aux grands pays, la France à la Roumanie.

Nous avons en effet besoin, comme nous l'avons toujours fait, de nous fortifier mutuellement, d'affronter ensemble les épreuves de la crise, nous Français et vous Roumains, dans une Europe qui traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Et ce sont des personnalités comme vous qui font avancer notre histoire commune.

Pardonnez moi ces mots d'introduction à la cérémonie d'aujourd'hui, qui va me permettre de distinguer d'un des plus rares et plus prestigieux ordres nationaux trois hommes de culture, qui sont des amis de la France. Mes mots viennent du cœur, car cette cérémonie célèbre aussi l'amitié.
/…/

Andras DEMETER,

Directeur général de Radio Romanania

En vous, Cher Andras, je vais honorer un Européen engagé, un homme de culture, un artiste de talent, et un haut responsable culturel.

Votre parcours est exceptionnel en Roumanie, et je ne vous cacherai pas que, lorsque j'ai appris votre nomination à la tête de la Radio nationale roumaine, cette institution aussi chère au cœur des Roumains que la BBC au cœur des Anglais, j'en ai été ravi.

Après avoir obtenu votre licence d’ « Art de l’acteur de théâtre, de film et de télévision » à l’Université d’Art Dramatique de Târgu Mures, vous commencez votre carrière d’acteur et de conseiller artistique au théâtre « Csiky Gergely » (tchiki guergueï) de Timisoara. Vous devenez à 24 ans directeur d’un théâtre qui devient rapidement une institution culturelle de premier plan.

Très vite, votre passion pour le théâtre et votre sens de l’organisation vous poussent à fonder le Festival International du théâtre de rue « Les Fêtes des Saltimbanques » que vous animerez de 1996 à 2002. Vous devenez à partir de 1998 membre du prestigieux sénat de l’UNITER, l’association des gens de théâtre si active ici en Roumanie.

A partir de 2005, votre carrière prend un tournant nouveau puisque, tout en restant proche du théâtre vous devenez directeur pour la « Création contemporaine et la diversité culturelle » au Ministère de la Culture et des Cultes. Vous occuperez ce poste influent pendant deux ans, avant de devenir secrétaire d’Etat dans ce même ministère puis conseiller du ministre.

Vous êtes une personne rare, car vous avez su combiner à la fois engagement politique – vous êtes un des fondateurs de l’UDMR- , activité d’artiste et management culturel.

Vous êtes un vrai européen, un réel professionnel de la culture – vous avez d’ailleurs reçu un mastère européen de management culturel « Ecumest » de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon en 1999. Vous maîtrisez plusieurs langues, dont bien entendu le français. Vous vous êtes impliqué dans les organisations de la culture, comme la fondation culturelle SaltImBanc ou la commission Internationale du Théâtre francophone.

Vous avez joué au cinéma, au théâtre bien sûr : vous avez été un superbe « Lorenzaccio » dans la grande ligne de Gérard Philippe m’a-t-on dit, et vous avez su magnifier les vers de Shakespeare aussi bien en roumain, en hongrois qu’en allemand. Mais vous avez aussi exploré le monde de l’opérette, ce qui montre bien l'étendue de vos talents.

Est-ce cet amour pour “la voix humaine” qui vous destinait à la radio? Toujours est-il que depuis 2010 vous dirigez la radio publique, Radio Romana qui est l’un des médias les plus appréciés et les plus respectés par le public roumain. Sous votre présidence, la radio a su jouer un rôle majeur dans le développement social et culturel de la Roumanie d’aujourd’hui. Je sais que vous avez de grands projets pour votre radio, et vous me trouverez à vos côtés pour les réaliser, si je peux vous y aider.

Andras DEMETER

Pour toutes ces raisons, au nom du Ministre de la Culture de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
JE VOUS FAIS OFFICIER DES ARTS ET DES LETTRES.


Niciun comentariu: