8 oct. 2017

ARC PESTE TIMP dar nu numai...


ironia sortii:
in timp ce ... pe internet gasim - fara niciun efort deosebit - materiale precum cel din linkul de mai jos
http://www.rador.ro/2017/10/08/documentar-radio-basarabia-postul-radiodifuziunii-menit-sa-combata-propaganda-sovietica-radio-chisinau-punte-a-romanismului-peste-prut/
cei care au realizat reparatia istorica asteptata mai bine de sapte decenii ... se vad nevoiti sa compare astazi, din nou, in fata magistratilor, in incercarea - repetata - de a-i convinge - de asta data ca:
potrivit art. 339 alin. 6 C.p.p. raportat la art. 336 alin. 1 C.p.p., calitatea procesuală activă în formularea de plângeri împotriva actelor procurorului revine exclusiv persoanelor vătămate în interesele lor legitime prin actul procesual contestat.
Or, întrucât petenta nu a avut și nu poate deține calitatea de parte sau subiect procesual în înțelesul art. 32-33 C.p.p. și nici nu poate invoca un interes legitim în cauză, aceasta nu este îndrituită procesual să formuleze plângere împotriva soluției de netrimitere în judecată în temeiul art. 336 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 339 și 340 C.p.p..
În acest sens, sunt de amintit mutatis mutandis considerentele Deciziei nr. 13/19.09.2011 de soluționare a Recursului în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiției, prin care instanța supremă a statuat că denunțătorul nu are un interes legitim propriu într-o cauză penală, astfel încât nu are dreptul de a supune soluția de netrimitere în judecată cenzurii instanței (judecătorului de cameră preliminară-n.n.).
Văzând că singura calitate procesuală atribuibilă /petentei/ este cea de organ cu atribuții de constatare-denunțător, în niciun caz aceasta nu îi conferă îndrituirea procesuală să formuleze plângere împotriva soluției de netrimitere în judecată: petenta aflându-se într-o ipostază similară Agenției Naționale de Integritate, cu privire la care, prin Recursul în interesul legii citat supra, s-a hotărât că nu are legitimitate procesuală în contestarea soluțiilor de netrimitere în judecată în cauzele în care a formulat actele de sesizare ale organelor de urmărire penală.
         Pentru aceste succinte considerente, tocmai în considerarea lipsei calității procesuale active a petentei, se impune respingerea potrivit art. 341 alin. 6 lit. a C.p.p. ca inadmisibilă a plângerii împotriva soluției de clasare privitoare la infracțiunea de abuz în serviciu (art. 297 alin. 1 C.p.).
                                                         Cu aleasă considerație,
                                                         Demeter András István
La Multi Ani, Radio Chisinau! 


Niciun comentariu: